تبلیغات
Landlost Vlog - دید کلی در مورد نفت
 
Global Peace
Landlost Vlog
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
جمعه 6 آذر 1388 :: نویسنده : الیاس .

نفت یا پترولیوم نوعی قیر و یا بیتومین است که به صورت مجموعه‌ای از هیدروکربورهای مختلف ، به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. پترولیوم در شیمی و زمین شناسی ، اصطلاحا به ترکیبات هیدروکربوره‌ای اطلاق می‌شود که توسط چاههای نفت از داخل زمین استخراج می‌شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی نامیده می‌شود بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی ( 15 درجه سانتیگراد و 760 میلیمتر فشار جیوه)، به صورت مایع در آمده که به آن نفت خام می‌گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می‌ماند.

 

تاریخچه و سیر تحولی

مواد نفتی از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته است. نادر شاه با استفاده از روشن کردن مشعلهای نفت موفقیت چشمگیری در فتح هندوستان بدست آورد. بیشتر تولیدات نفتی تا نیمه قرن نوزدهم از طریق چشمه‌های نفتی با گودالهای کم عمق و چاههای دستی حفر شده در مخازن نفتی که عمق ، صورت می‌گرفته است. حفاریهای نسبتا عمیقتر جهت استخراج نفت در ابتدا در ناحیه پچل بورن فرانسه صورت گرفته است. در این ناحیه ماسه‌های نفتی در سطح زمین بطور قابل ملاحظه‌ای گسترده می‌باشد.

بهره‌برداری از شیلهای نفتی در سال 1847 در شیلهای کربنیفر ناحیه توربن اسکاتلند آغاز شد. تکنولوژی حفاری با سیم بکسل در سال 1859 توسط کلنل دریک به کار گرفته شد. همزمان با آن ، رشد سریع حفاری در آمریکای شمالی و نقاط دیگر جهان آغاز شد. تولید هیدروکربور مایع در نیمه قرن نوزدهم با احداث و توسعه پالایشگاهها به سرعت توسعه یافت.

با رشد و گسترش پالایشگاهها انواع تولیدهای نفتی مشتمل بر گازهای سبک ، نفت سبک ، نفت سنگین و مشتقات سنگینتر هیدروکربوری تولید شد. با شروع جنگ جهانی اول ( 1914 - 1918 ) نیاز به مواد نفتی به شدت افزایش یافت. اولین چاه نفت در 1859 در یک ساختمان تاقدیسی در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر گردید. در ایران هم اولین چاه نفت در 1902 در تاقدیس مسجد سلیمان در شمال اهواز به نفت رسید.

منشا نفت

منشا نفت به احتمال قریب به یقین از مواد آلی است. به این معنی که بقایای گیاهی و جانوری پس از نهشته شدن در کف حوضه‌های رسوبی و مدفون شدن به وسیله رسوبات اولیه ، در معرض پاره‌ای واکنشهای بیوژنیک قرار می‌گیرند و به ازاء افزایش ضخامت رسوبات به تدریج تبدیل به مواد هیدروکربوری و نفتهای خام اولیه می‌شوند، گذشت زمان و استمرار تحولات مکرر شیمیایی و بیوشیمیایی ، کیفیت نفتهای اولیه را ارتقا داده و نهایتا آنها را به نفت خام قابل استفاده برای مصارف مختلف تبدیل می‌کنند.

برای تشکیل نفت تجمع مواد آلی به مقدار قابل ملاحظه و کافی ، ضروری است. این نیاز در حوضه‌های رسوبی تامین می‌گردد که ، مواد آلی در آنها درصد بالایی از مواد رسوبی را تشکیل داده و نهشتگی این دو به صورت توام و هم زمان صورت می‌گیرد. حاصل آنکه نفت در طبقات رسوبی غنی از مواد آلی تشکیل خواهد شد. برای تشکیل نفت طبقات مولد نفت ، افزون بر فراوانی مواد آلی ، حفظ آنها در لابلای رسوبات در برگیرنده ، از شروط اساسی است. چنانچه روند نهشتگی مواد در حوضه‌های رسوبی ، به قدر کافی سریع باشد، فرصتی برای تجزیه و فساد مواد آلی باقی نمانده و موجبات حفظ آنها ، فراهم خواهد شد

پس از مدفون شدن مواد آلی در داخل رسوبات و تامین ضخامت لازم از رسوبات جدید رویی ، با دخالت عوامل بیوژنیک و فیزیکو شیمیایی خاص ، مولکولهای آبی به مولکولهای هیدروکربوری ساده و نفتهای اولیه که از ساختار مولکولی پیچیده برخوردار هستند، تبدیل و تحول می‌یابد، سرانجام با پلیمریزه شدن هیدروکربورهای فوق ، تحول آنها به مولکولهای منظم و بزرگ و یا کوچک با آرایش مولکولی منظم در نفت خام مایع و گاز تکمیل می‌گردد. این تحولات در رسوبات و سنگهای مولد نفت ، انجام می‌گیرد. معمولا این نوع سنگها از جنس شیلهای سیاه رنگ است که به آنها شیلهای آلی هم می‌گویند.

حفاری نفت

استخراج نفت و گاز از طریق حفاری پوسته زمین انجام می گیرد.

برای این  کار مته حفاری با تیغه ای تیز و دندانه دار،می چرخد و سنگ ها را می شکافد تا در عمق زمین فرو رود. مته حفاری به لوله ای متصل است که به آنتن ماشین شبیه است و هرچه پایین تر رود ،لوله های بیشتری به انتهای آن افزوده می شود. یک مته حفاری نفت در مدت یک ساعت قادراست چاهی به عمق 60 متر حفر کند . اما اگر زمین نرم نباشد و سنگهای سخت در مسیر مته حفاری واقع شده باشند در آن صورت سرعت عملیات

حفاری کاهش می یابد.

 

حمل و نقل نفت

نفت مورد نیاز بازارهای مصرفی جهانی از طریق خشکی، خطوط لوله زیرزمینی و نیز توسط کشتی های نفتکش غول پیکر، به نقاط مختلف جهان حمل می شود. تجارت بسیار گسترده است و نیمی از محموله کشتیهایی که به طور دایم در اقیانوسها رفت و امد می کنند، نفت است.

 

                       

اشکال گسترش نفت

توده‌های نفتی بر حسب آنکه در سطح زمین ظاهر شوند و یا در داخل طبقات زیرزمینی مدفون و محبوس شده باشند به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

 

گسترش‌های سطحی

مواد نفتی در محلهای مساعد از طریق شکستگیها و بازشدگی‌ها ، همواره به سطح زمین رسیده و بر آن جاری می‌شوند و از آنجا گسترش‌های سطحی گاز یا مایع را تشکیل می‌دهند.

گسترش‌های سطحی به صورت مایع و گاز : در این نوع گسترشهای سطی مواد هیدروکربوری به صورت مایع و یا گاز ، همراه مواد تخریب یافته سر راه ، به سطح می‌رسند و از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سرچشمه نفت : مواد نفتی ممکن است به صورت گاز یا مایع از طریق درزها ، شکافها ، سطوح گسلی ، سطوح دگرشیبی و یا سطوح چینه‌بندی طبقات به صورت چشمه نفت ، در سطح زمین ظاهر شوند.

گل فشانها و جریانهای گلی : گل فشانها گازهای پرفشار در حال فورانی هستند که همراه آب ، گل ، خرده سنگها و گاهی اوقات هم نفت مایع ، از مجاری‌ای که به سطح زمین راه باز کرده‌اند، خارج می‌شوند.

گسترشهای سطحی جامد : در پاره‌ای از موارد گسترشهای سطحی به صورت مایعات بسیار غلیظ و گاهی هم به شکل خمیری دیده می‌شوند، این قبیل نفت‌ها ، تحت نامهای مختلف از قبیل تار ، آسفالت ، موم ، پیچ و قیرهای سخت و شکننده معرفی می‌شوند. و شامل موارد زیر می‌باشند:

نفت‌های جامد پراکنده : نفت آغشته به مواد رسوبی ، به طور مختلف در مجاورت اتمسفر قرار گرفته و به تدریج اکسید شده و به مرور سخت‌تر می‌گردند.

مجتمع‌های نفتی رگه‌ای: گروهی از هیدروکربن‌های جامد، به صورت رگه‌هایی، حفره‌ها و فضاهای خالی داخل طبقات را اشغال کرده‌اند.

شیلهای نفتی : واژه شیل نفتی به انواع مختلف شیلهای قیردار که محتوی مقدار قابل ملاحظه مواد آلی است، اطلاق می‌گردد. این مواد که در واقع حد واسط بین مواد آلی اولیه و نفتها است. کروژن نامیده می‌شود.

گسترش‌های نفتی زیرزمینی

گسترشهای مواد نفتی در زیرزمینی، عمدتا از نظر ارزش اقتصادی آنها طبقه‌بندی می‌کردند و شامل موارد زیر می‌باشند.

مخازن نفتی : مخزن نفت ساده‌ترین شکل جمع یک ذخیره نفتی در زیر زمین و کوچکترین واحد از نظر اقتصادی است.

میدان نفتی : وقتی چند مخزن در وضعیت مشترک و خاص زمین شناسی ، اعم از ساختمانی و یا چینه شناسی ، قرار گرفته باشند، چنین مجموعه و یا گروه مخازن را میدان نفتی می‌گویند.

 

حوضه نفتی

|حوضه‌های نفتی حوضه نفتی ، منطقه و یا محدوده جغرافیایی‌ای است که در آن میدانها و مخازن نفتی متعددی ، وجود دارد، که همه آنها در یک مجموعه زمین شناسی مربوط به شرایط محیطی و رسوبی معین و مستقل گرد آمده‌اند.

                  

از :    http://www.petrolume.blogfa.com/

نوع مطلب : مقالات، نفت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 ساعت 10 و 36 دقیقه و 01 ثانیه

You said it nicely.!
price cialis per pill generic low dose cialis walgreens price for cialis cialis 5 mg funziona try it no rx cialis cialis wir preise cialis preise schweiz cialis in sconto generic cialis at the pharmacy we recommend cheapest cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 19 و 31 دقیقه و 39 ثانیه

You actually expressed this superbly!
cialis dosage recommendations cialis kamagra levitra generico cialis mexico cialis prezzo di mercato cialis lowest price cialis lowest price legalidad de comprar cialis buy original cialis viagra or cialis cialis 5 mg schweiz
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 05 و 44 دقیقه و 57 ثانیه

Wow plenty of amazing info!
buy cialis non 5 mg cialis generici american pharmacy cialis comprar cialis navarr how does cialis work cialis mit grapefruitsaft low cost cialis 20mg cialis coupons click here to buy cialis cialis ahumada
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18 و 27 دقیقه و 53 ثانیه

With thanks! Lots of data!

sublingual cialis online cialis 5 mg schweiz cost of cialis cvs cialis generisches kanada cialis prezzo di mercato only now cialis 20 mg prezzo di cialis in bulgaria cialis kamagra levitra generic cialis with dapoxetine link for you cialis price
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 06 و 57 دقیقه و 59 ثانیه

You have made your position very well!!
cialis generico en mexico dose size of cialis try it no rx cialis cialis rckenschmerzen cialis e hiv we like it cialis price venta de cialis canada tadalafil 20mg canadian cialis legalidad de comprar cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 19 و 11 دقیقه و 51 ثانیه

Very good information, Cheers!
cialis in sconto cialis bula cialis without a doctor's prescription cialis 5mg cialis taglich enter site very cheap cialis cialis 200 dollar savings card buying cialis overnight cialis generika cialis prices in england
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 06 و 05 دقیقه و 52 ثانیه

Wow lots of amazing data!
how to purchase cialis on line cialis generique 5 mg prescription doctor cialis buying cialis in colombia 5 mg cialis coupon printable cialis tadalafil generic cialis tadalafil generic cialis we recommend cialis best buy prescription doctor cialis
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 18 و 48 دقیقه و 51 ثانیه

You actually said it wonderfully!
cialis flussig cialis 5mg prix cialis lilly tadalafi cialis rezeptfrei preis cialis 20mg schweiz buy cheap cialis in uk cialis baratos compran uk cialis 5 mg buy cialis tablets australia cialis for sale
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 08 و 05 دقیقه و 31 ثانیه

Thanks a lot! Valuable stuff.
generic cialis levitra cialis ahumada legalidad de comprar cialis cialis en 24 hora cialis herbs generico cialis mexico cialis 5 mg funziona interactions for cialis bulk cialis how to buy cialis online usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 19 و 12 دقیقه و 52 ثانیه

This is nicely said. .
cialis sicuro in linea cuanto cuesta cialis yaho we choice cialis pfizer india cialis with 2 days delivery cialis online holland cialis 30 day trial coupon generic cialis cialis tablets cialis efficacit warnings for cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 07 و 31 دقیقه و 25 ثانیه

Wonderful facts, Cheers!
safe site to buy cialis online cialis coupons printable cialis price thailand cialis online deutschland cialis prices in england what is cialis brand cialis generic cialis daily reviews cialis online deutschland cialis professional yohimbe
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 05 و 09 دقیقه و 56 ثانیه

Seriously tons of useful tips.
cialis taglich we choice cialis uk cialis tadalafil online price cialis per pill online prescriptions cialis cialis savings card compare prices cialis uk buy cialis uk no prescription precios de cialis generico cialis generico in farmacia
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 02 و 59 دقیقه و 03 ثانیه

Cheers. Plenty of content!

cialis kaufen bankberweisung cialis taglich buy name brand cialis on line cialis pills price each 200 cialis coupon price cialis per pill female cialis no prescription cialis 100mg suppliers free cialis cialis daily dose generic
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 18 و 57 دقیقه و 47 ثانیه

Thanks! Terrific stuff.
cialis et insomni viagra cialis levitra cialis y deporte cialis dosage amounts cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg para diabeticos weblink price cialis cialis professional yohimbe cialis without a doctor's prescription sialis
چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 10 و 51 دقیقه و 48 ثانیه

Seriously tons of wonderful facts.
Canadian Pharmacy USA canadian viagra canadian pharmacy world pharmacy canada 24 canadian online pharmacy canada medication cost drugstore online canadian discount pharmacies in ocala fl canadian drug store canadian online pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 13 و 40 دقیقه و 37 ثانیه

Reliable knowledge. Kudos.
where can u buy viagra buy generic viagra no prescription generic viagra order viagra online prescription low price viagra buy viagra with prescription is it illegal to buy viagra online get viagra no prescription can i buy viagra without a prescription where to buy viagra online uk
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 19 و 18 دقیقه و 18 ثانیه

Nicely put, Thanks!
generico cialis mexico price cialis per pill cialis 5 effetti collaterali buy cialis safe site to buy cialis online cialis coupons get cheap cialis cialis ahumada enter site natural cialis cialis professional from usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 07 و 28 دقیقه و 36 ثانیه

Appreciate it! Plenty of tips!

is sildenafil generic how to buy viagra uk sildenafil sildenafil online pharmacy uk pharmacy viagra online uk pharmacy online viagra buy viagra online at generic viagra online uk viagra price uk buy generic viagra online canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 07 و 11 دقیقه و 55 ثانیه

You reported it well.
where to buy viagra uk can u buy viagra over the counter where can i buy viagra pills viagra where to buy buy cheap viagra online order viagra usa pharmacy usa online viagra online canadian pharmacy getting viagra uk order viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 16 و 39 دقیقه و 56 ثانیه

You actually revealed it fantastically!
cialis 10 doctissimo cialis sale online cialis canadian drugs cialis pills in singapore cialis from canada cialis generika in deutschland kaufen low dose cialis blood pressure cialis cuantos mg hay cialis prezzo di mercato cialis for sale in europa
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 08 و 04 دقیقه و 30 ثانیه

Awesome info. Many thanks!
generic cialis review uk cialis en mexico precio cialis therapie can i take cialis and ecstasy buy cheap cialis in uk we like it cialis price cialis 20 mg cost cialis generico postepay side effects for cialis rx cialis para comprar
دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 21 و 36 دقیقه و 18 ثانیه
Aw, this was a very nice post. Finding the time and actual
effort to make a very good article… but what can I say… I put things off a whole
lot and never seem to get anything done.
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 22 و 32 دقیقه و 27 ثانیه
It is appropriate time to make some plans
for the future and it is time to be happy. I have read this
post and if I could I desire to suggest you some interesting things or
advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 09 و 30 دقیقه و 30 ثانیه
I was curious if you ever thought of changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
in the way of content so people could connect with
it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?
جمعه 2 تیر 1396 ساعت 19 و 07 دقیقه و 23 ثانیه
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن مناسب در آیا نه نشستن درست با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع
موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من خواهد قطعا بود مجذوب.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

این وبلاگ برای به اشتراک گذاشتن ویدئو های جذاب
ومطالب خاص و به روز جامعه راه اندازی شده

مدیر وبلاگ : الیاس .
نویسندگان
نظرسنجی
برنده توپ طلا 2017 ؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :